Rekisteriseloste

Rekisteriseloste markkinointi-, asiakas- ja toimittajarekisteriin

 

Tässä rekisteriselosteessa on käsitelty markkinointi-, asiakas- ja toimittajarekisteri koskien niin fyysisiä asiakkaita kuin verkkokauppa-asiakkaita. Rekisteriseloste julkaistaan Virhydro Oy:n verkkosivuilla sekä uusien henkilöiden liittyessä rekisteriin.

 

1.     Rekisteriseloste

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, 2016.

 

Laatimispäivä 8.3.2018

 

2.     Rekisterinpitäjä

 

Virhydro Oy

 

Pirkantie 22, 34800 Virrat

 

FINLAND

 

010 2711 200

 

3.      Rekisteriasioista vastaava

 

Tuula Mäntysalmi / Virhydro Oy

 

Virhydro Oy

 

y-tunnus: 0654232-9

 

Pirkantie 22, 34800 Virrat

 

FINLAND

 

tuula.mantysalmi@virhydro.fi

 

4.      Rekisterin nimi

 

Virhydro Oy:n asiakas- / toimittajarekisteri

 

5.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Virhydro Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, luvallisiin markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

Asiakasrekisteriin tallennetaan laskutusasiakkaiden tiedot. Tietoja käsitellään laskutus- ja myyntitilanteissa.

 

Toimittajarekisteriin tallennetaan toimittajien tiedot. Tietoja käsitellään ostotilanteissa sekä laskujen maksamisessa.

 

6.     Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään asiakkaan tai toimittajan (henkilö tai yritys) nimi, osoite, mahdollinen y-tunnus, puhelinnumero sekä sähköposti. Toimittajatiedoissa on lisäksi pankkitiedot.

 

7.      Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi Virhydro Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

Myymäläasiakkailta tiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään kuten toimittajiltakin.

 

8.      Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9.     Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Virhydro Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

12. Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

13. Evästeiden käyttö verkkokaupassa

 

Virhydro Oy verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

 

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

 

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja verkkokaupassa käytät.

 

14. Evästeet ja tilastointi

 

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä verkkokaupan asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa asiakkaille hyvän käyttökokemuksen.

 

15. Evästeiden estäminen ja poistaminen

 

Voit estää evästeiden käytön laitteellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot edellyttävät, että verkkokauppa tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja.

 

16. Tietojen säilyttäminen

Asiakas- ja toimittajatietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakkaan tai toimittajan ja yrityksen välillä on aktiivista toimintaa.